Cindy EE 感想集: 打化療死得快D!堅定流?


化療中或未開始化療既姊妹,比少少時間認真睇睇黃醫生講解化療係乜東東!

我剛開始確診,的確有好幾個朋友叫我唔好化療,因為我病情輕又已做左手術切除,覺得化療會打殘我身體,的確拆左彈就冇即時危險性,但我唔知會唔會仲有啲啲殘餘既癌細胞會唔會匿埋喺身體邊到,於是透過化療同電療更甚標靶,幾餘黨一網打盡,殺個片甲不留。

但我地可以透過自然療法去輔助/減輕副作用,就算冇數據支持,冇實質作用,起碼心靈上得到支援都未嘗一件好事☺️☺️

分享: