Kan今日畢業啦


曾經, 我以為我出既姊妹畢業感言會冇人睇, 仲諗緊好唔好繼續post, 但後來好多新確診既姊妹話比我聽, 姊妹們既畢業感言係好勵志, 係佢地一支好強既強心針, 令佢地覺得唔只Jacqueline一個活得好好, 原來真係好多人都好好咁畢業架, 所以我又好開心咁post多一位姊妹畢業啦!

Kan, 真係說來有點慚愧, 將你加入group後, 我都冇好好咁照顧你, 岩岩同你傾計, 你仲安慰返我, 知道我真係好忙, 你自己又搞得掂, 所以冇問題架! 我聽到你話自己搞得掂我都好感動, 真係好恭喜你, 順利完成, 以後要健健康康同埋開開心心呀! 我地要睇住大家到老, 祝福你😘😘

********************************************************

各位姐妹你好呀,我叫Kan,管腔1b期,her2,今日終於打到最後一針化療,雖然後面仲有12針雙標,但最難頂既化療部分終於過去,實在興奮到好想同大家分享😁

~長文慎入

諗番起摸到粒野到完成化療就好似發左場夢咁,開頭摸到粒野以為普通纖維瘤,完全無諗過乳癌,加上又轉新工要輪更,一路等例假先檢查,搞完一大輪6月底先正式確診,因為無保險,私家報手術期同政府都係相差約一星期多最後決定8月頭政府做全切手術,中間既等待好煎熬,返工忍住唔喊,一放工返屋企喊到痴左,完全唔想上網睇呢個病既資料,訓醒希望係一場夢,後尾做手術前幾日粒野開始痛,終於的起心肝上網搵下資訊就搵到會長fb。

好感謝會長Jacq開左呢個gp, 當初入gp係因為身邊無人有呢個病,屋企人點安慰你都無用,因為佢地唔會明,我當時覺得世界遺棄了我,諗住入gp後就有一大班人同你一樣,你唔係自己一個,好彩會長俾我入gp, 我內斂少出聲但仍感受到呢個gp正能量爆哂燈💡💡💡,感謝姐妹們有問必答,除左有好多呢個病既資訊外,最重要姐妹們大家既互相鼓勵先令到大家撐落去,仲有化療係唔恐怖既。

我由第一針唔適應好辛苦攤係床覺得自己係條無用廢柴,到打第二針時覺得好驚又要準備打毒藥入去,到第三針時就”下,乜咁快打到第三針”, 第四,五針已無咩好大副作用只係白血球唔合格要留班,到今日最後一針努力食終於準時開針好開心。

仲有多謝屋企人照顧,尤其娘家上網睇書隔日煲湯速遞我屋企,養到我肥肥白白重左9kg。

正所謂我得你都得💪🏻💪🏻,希望各位姐妹繼續努力,學會長話沉住氣,打緊化療電緊電療副作用就能一一KO, 準備做手術既姐妹一切順利,所有衰野一去無回頭,大家保持正能量一定會好返手拖手到老🤝🤝🤝

分享: