PET Scan


一年一度pet scan檢查又到,寬寬話預期逐樣照,當照到有懷疑,下一步都係pet, 不如一次過啦,咁可以搵到早期既癌細胞,早啲醫!道理都幾岩😅好多人都擔心照pet輻射好大,我問過幾個醫生都話照pet係傷心唔係傷身,因為荷包受傷🤪🤪寬寬話你電療都敢做,點會唔敢照pet, 原因係電療既輻射係pet既10倍啊!同埋佢話熄左機就唔會再有輻射,同埋呢隻輻射係唔會傷害到身體既細胞😊😊

講返今日流程:

首先登記👉🏻換衫👉🏻種豆👉🏻打輻射顯影劑👉🏻飲幾杯水👉🏻等40分鐘👉🏻打另一隻顯影劑👉🏻瞓上床照30分鐘👉🏻休息一陣👉🏻度左輻射量低過15就走得

但記得12小時內唔好接觸孕婦同16歲以下既小朋友啊!不過我問清楚姑娘,佢話其實最高輻射量既時間係打落去同埋等呢40分鐘,基本上照完部機熄左就會低返,佢話有啲地方直頭唔會講要避免接觸孕婦同16歲以下既小朋友添,基本上係安全,唔洗過份憂慮!

頭先仲有小插曲,種豆時插左一半時插唔入,我見姑娘好努力堆,堆到針都曲埋😅😅跟住佢唔勉強,試下入鹽水係好順,佢就放過我啦🤪落藥時那位細心男護話唔好介意佢落得慢,我話唔介意你慢,但我介意再插過😅好彩都順利🙏🙏希望報告靚仔啦🙏🙏

分享: